Горещи столове

  • 2022
  • модифицирани пластмасови столове
  • вариращи размери
  • частна колекция, София

Горещият въздух се оказа идеалният метод за скулптиране/анимиране на иначе баналните градински столове Monoblock, които са навлезли в ежедневието с ниската си цена, минималните изисквания за грижа и... краткия си живот. Според някои статистически данни градинският стол е един от най-масово продаваните артикули на световния пазар - един от най-малките общи знаменатели на глобализацията?

-

 
Krassimir Terziev: Reconstructions of the Forthcoming, 02.02.2022 - 12.03.2022m Structura Gallery, Sofia, curated by Maria Vassileva